Trivsel på arbejdspladsen

Ved fraværende god ledelse er der risiko for dårlig trivsel på grund af manglende viden om værdier, mål og vilkår. Dårlig trivsel på arbejdspladsen kommer til udtryk i større stresspåvirkning af den enkelte medarbejder, øget konfliktniveau og risiko for mobning. Derfor er det vigtigt at have en strategi for bl.a. konflikthåndtering.

​Generelt er der mange faktorer, der definerer hvad trivsel er på arbejdspladsen. Og inden for den enkelte organisation eller afdeling, vil der også være forskellige opfattelser hos medarbejderne, hvad der er vigtigst. Men nogle faktorer går igen i på de fleste arbejdspladser:

​Organisatoriske klare rammer som sikrer kendskab til kommandovej, ledelsens rolle, regler for organisationen og selvfølgelig de vigtige begreber ’mission, vision og mål’.​

GOD SYNLIG LEDELSE ER MED TIL AT FOREBYGGE STRESS, KONFLIKTER OG MOBNING

God synlig ledelse indebærer klare rammer, hvor lederen tager ansvar. Her skaber lederen synlige rammer for arbejdets udførelse, herunder hvem der gør hvad, hvornår og i hvilken kvalitet. Vilkår bliver defineret, så de kan accepteres uden at skabe stress. Dette kan i organisationen gøres på mange planer og niveauer, men er altid vigtigt at vide for den enkelte medarbejder at kende disse definerede viklår. Dét fremmer tillid, retfærdighed og samarbejde, men selv hvis det når til konflikter på arbejdspladsen, er det vigtigt at kunne stå facilitere konflikhåndtering.

Skab trivsel på arbejdspladsen med Trivselspakken

God trivsel på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, men gennem målrettet indsats kan den fremmes til gavn for både medarbejdere og organisation.

Hos ILTIHOUSE arbejder vi hellere med at forebygge end at helbrede. Vi hjælper ledere og medarbejdere til at holde øjnene på bolden og arbejde sammen om en udfordring.

Trivselspakken indeholder temadage med konkret og målrettet viden om stresshåndtering, stresshåndtering for ledere, konflikthåndtering, og forebyggelse af mobning. Derfor vil tilvalg af hele trivselspakken være et godt grundlag for indsatsen til øget trivsel i hele organisationen.
I boksen til højre kan du læse mere om eksempler på områder, hvor vi typisk hjælper organisationer til bedre trivsel på arbejdspladsen. Du er altid velkommen til at kontakte os tlf. +45 25 75 42 36 eller på kontakt@iltihouse.dk. Vi holder til i Vipperød, find vej her.

Stresscoaching

Ved stor overbelastning i forbindelse med fx arbejde, kan det være nødvendigt med hjælp til at undgå en sygemelding, eller til at komme godt tilbage på arbejde efter en stress-sygemelding. ILTIHOUSE tilbyder stresscoaching i et forløb på 8 sessioner, som kan foregå på satellitkontoret i Holbæk eller på fx Skype. Du kan læse mere om stresscoaching ​i boksen til højre.