Træning

Når vi har modtaget relevante værktøjer, skal de afprøves og indlæres i praksis. Ved at træne dette kan vi afprøve hvordan disse værktøjer virker på os selv og hinanden. Vi har her også muligheden for at tilrette og justere samt lave aftaler. Alt dette gøres suverænt bedst ved at give og modtage konkret feedback på det vi oplever. Ved at gennemføre praktiske cases relateret til det teoretiske stof, opnås en dybere forståelse af, hvad teorier betyder for den enkelte i praksis. Det øger sandsynligheden for, at den enkelte tager ejerskab i de forandringer, som er på vej. Ydermere skaber det en indsigt i, hvordan andre reagerer i disse sammenhænge, samt hvordan vi kan håndtere forskelligheder.

Denne visualisering giver os mulighed for at fastsætte realistiske mål samt indgå realistiske aftaler og dermed opnå øget troværdighed og ejerskab.

Vi arbejder med emner som:

  • Træning af individer og grupper PÅ arbejdspladsen
  • Træning af individer og grupper væk fra arbejdspladsen
  • Team- og ledertræning
  • Kick-off’s​