Læring

Ny viden og nye færdigheder skal danne basis for de ændringer vi vil foretage. I denne proces kan beslutninger være helt eller delvis dikteret. Det er derfor relevant, at kigge på begreber som ejerskab og motivation.

ILTIHOUSE udvikler og formidler håndgribelige værktøjer til at skabe forandringer, løse konflikter og/eller videreudvikle igangværende initiativer. Vi ser ofte, at der er blevet igangsat initiativer for at forbedre eller udvikle, men at teamet eller individerne ikke kan se, hvordan de skal gribe det an i praksis. Vi ser ligeledes, at komplicerede værktøjer eller velafprøvede persontypetests m.m. får en vanskelig start, fordi mange ikke forstår at koble den ofte tunge teori til anvendelse i praksis. ILTIHOUSE skaber denne synlige transformering fra teori til praksis.

Vi arbejder med emner som:

  • Kommunikation generelt
  • Feedback
  • Samarbejde 1-0-1
  • Grundlæggende ledelsesværktøjer
  • Ledelse af ledere
  • Selvledelse – personlig udvikling
  • LEAN
  • Persontypologier​